Artikel 34 vragen: Mountainbikeparcours Nollebos

Op 28 oktober 2017 opende onze wethouder het mountainbikeparcours door het Nollebos.

22 juli 2016 stelde GroenLinks al vragen over het aan te leggen mountainbikeparcours, omdat er angst bestond dat het rondje mogelijk negatieve gevolgen zou kunnen hebben op flora, fauna en gevaar voor medegebruikers van het bos.

Er werd geattendeerd op gevaren  wat een gemengd gebruik door wandelaars, paardrijders en mountainbikers met zich mee zou kunnen brengen.
Het college antwoordde toen dat verschillende gebruikerssoorten zoveel mogelijk gebruik zouden maken van eigen paden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen zouden op kruisingen fysieke remobstakels aangebracht worden voor mountainbikers, zo nodig aangevuld met waarschuwingsbordjes.

Veiligheid voor alle gebruikers en het beschermen van de natuurwaarden zouden de  belangrijkste uitgangspunten zijn geweest bij het bepalen van de route.
De laatste tijd bereiken ons veel klachten van gebruikers van het Nollebos, dat er niet voldaan wordt aan de gestelde eisen. Er zouden regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan en (bijna) incidenten met mountainbikers.

Vragen aan het college:

  1. Is het correct dat de baan nog niet af is, dat er een deel ontbreekt achter de duinen tot aan DOS?
  2. Beloofde versperringen om de snelheid van mountainbikers te temperen daar waar  het moutenbikepad andere paden kruist , zouden op vele punten niet gerealiseerd zijn, klopt dit?
  3. Er komen klachten van wandelaars dat er ook veel mountainbikers door het duingebied en over de trappen rijden, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt, wordt hierop gecontroleerd?
  4. Wat is het college van plan te doen aan deze gevaarlijke situaties?
  5. Wie is er verantwoordelijk als zich onverhoopt een incident mocht voordoen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)