Slag om de Schelde opnieuw herdacht

VLISSINGEN - Dit jaar werd op zaterdag 28 oktober 2017 de bevrijding van Vlissingen herdacht en gevierd bij ‘ Uncle Beach’

Half september 1944 begon de Slag om de Schelde. De eerste geallieerde troepen kwamen in West Zeeuws-Vlaanderen de Nederlandse grens over. Hun doel was niet zo zeer de Zeeuwse bevolking van de Duitse bezetters te bevrijden, maar om de haven van Antwerpen in handen te krijgen. Omdat de bereikbaarheid daarvan onmogelijk was zolang de Duitsers Walcheren beheersten, moest eerst Walcheren veroverd worden. Dat werd één van de zwaarste militaire operaties aan het Westelijk front in de Tweede Wereldoorlog.

Er werden kransen bij het monument gelegd. De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen en doedelzakband Inter Scaldis pipes and drums verzorgden de muzikale omlijsting van de herdenking.
Scholieren van de Scholengemeenschappen CSW Bestevaêr en Scheldemond College assisteerden bij de kranslegging en bij het noemen de namen van de in Vlissingen gesneuvelde militairen en van de burgers die bij de bevrijding van Vlissingen omkwamen.
Die namen worden genoemd in het kader van het thema: ‘Elke naam is een schreeuw om vrede’.
Een plechtige ceremonie die je doet beseffen hoe hoog de prijs is die betaald werd door de jonge mannen die Vlissingen kwamen bevrijden.

Bestevaer-leerlinge Erica Francke las een zelf geschreven gedicht voor. De volksliederen van Engeland, Frankrijk, Canada en Nederland werden door een gemengd koor mee gezongen.

De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen beoogt niet alleen te herdenken maar ook te waarschuwen voor het bewaren van de wereldvrede. In de laatste jaren vindt die oproep steeds meer weerklank.

klik op de foto voor een beeldverslag


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)