Vlissings verzet 1572 op Paaszaterdag herdacht

VLISSINGEN 15 april - Op 1 april verloor Alva zijn bril, maar op 6 april verloor hij zijn fles. Dit gezegde is in Vlissingse kring, maar ook daar buiten nog steeds bekend.
Dat de Watergeuzen Den Briel veroverden en het ontzet van Leiden is in deze plaatsen altijd als volksfeest gevierd.

Vandaag werd herdacht dat Vlissingen als 1e stad in Nederland zichzelf in de 16e eeuw van het Spaanse wereldrijk bevrijdde nagespeeld.

Het rondeel was vandaag weer het hoofdpodium

Na de intro van de Deltaband werden een aantal historisch elementen uit het verhaal nagespeeld.

Vijf kanonsschoten werden afgeschoten. Verrast door al dit kabaal stuurt de vloot een Spaanse zwemmer aan wal om te vragen de beschieting te stoppen.

Daarna marcheerden de stoet Vlissingers in zestiende-eeuwse kledij van het Rondeel naar de de Kazematten. Aan zoon van de burgemeester Van den Tillaar de eer om deze officieel te openen voor het publiek.

Stichting Vesting Vlissingen, het MuZEEum en de gemeente organiseerden zaterdag 15 april samen de verschillende activiteiten in het Paasweekend.

klik op de foto voor een beeldverslag

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)